Video Clip

Liên Kết

Liên hệ

180/1E Lạc Long Quân - Phường 10 - Quận 11 – TP.HCM
Hotline: 0903.819.020


Quảng cáo

  CLB Đại lý thuế (ĐLT) TP HCM kỷ niệm 1 năm thành lập vào ngày 18/6/2016

1

2

3

4

5

6

8

 CLB Đại lý thuế (ĐLT) TP HCM kỷ niệm 1 năm thành lập vào ngày 18/6/2016

(TCT online) - CLB Đại lý thuế (ĐLT) TP HCM kỷ niệm 1 năm thành lập vào ngày 18/6/2016. Tuy thời gian chưa dà̀i, nhưng bước đầu tổ chức nghề nghiệp này đã tạo được dấu ấn, mở ra nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi và khẳng định được niềm tin với doanh nghiệp (DN) cũng như cơ quan thuế.

Chỉ tiêu tổng thu ngân sách của TPHCM được trung ương giao trong năm 2016 là 298.300 tỉ đồng, tăng 11,32% so với năm 2015. Để đạt được chỉ tiêu này, thành phố phải nỗ lực tăng nguồn thu nội địa do số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu và từ dầu thô dự kiến giảm mạnh

Tóm tắt những thay đổi trong chính sách thuế, đã ban hành trong năm 2015, có hiệu lực từ 1/1/2016.

Tại Công văn số 14232/BTC-TCT ngày 9/10/2015, Bộ Tài chính hướng dẫn cho các Cục thuế địa phương thực hiện như sau:

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 204/2015/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 4.2.2016), triển khai các biện pháp tăng cường quản lý thuế từ năm 2016 bằng phương pháp quản lý rủi ro.

Từ ngày 06/8/2015, Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC119/2014/TT-BTC151/2014/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực.

Trang 30 / 30
Joomla Templates - by Joomlage.com