Video Clip

Liên Kết

Liên hệ

180/1E Lạc Long Quân - Phường 10 - Quận 11 – TP.HCM
Hotline: 0903.819.020


Quảng cáo

Thứ hai, 09 Tháng 11 2020

Đã có nghị định mới về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết

Viết bởi : 
Chuyên mục : Nghiên cứu tình huống
Lượt xem : 75

(TCT Online) - Nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý đối với DN có giao dịch liên kết và đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật, trong đó có Luật Quản lý thuế số 38, ngày 5/11/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định 132/2020/NĐ-CP (NĐ 132) quy định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết trên cơ sở kế thừa những quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2020.

 

Theo đó, NĐ 132 đã quy định nguyên tắc chung về các bên liên kết gồm: một bên tham gia trực tiếp, gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn đầu tư vào bên kia, hoặc các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn, đầu tư của một bên khác. Đồng thời, để người nộp thuế đối chiếu, xem có thuộc phạm vi áp dụng của của nghị định hay không và cơ quan quản lý nhà nước có thể kiểm soát được các DN liên kết, ngăn ngừa hiện tượng chuyển giá, nghị định quy định cụ thể các trường hợp được xác định là các bên liên kết gồm 11 trường hợp. Trong đó, có 4 trường hợp liên kết về vốn; 5 trường hợp liên kết thông qua sự điều hành, kiểm soát; 2 trường hợp liên kết khác. 

Riêng đối với quy định về chi phí lãi vay, ngày 24/6/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20, nâng mức khống chế từ 20% lên 30% lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi, tiền vay; cho chuyển tiếp chi phí lãi vay sang 5 năm tiếp theo và mở rộng đối tượng miễn áp dụng quy định khống chế. Do đó, Nghị định 132 tiếp tục kế thừa quy định tại Nghị định 68/2020/NĐ-CP và bổ sung thêm đối tượng miễn áp dụng quy định đối với “nhà ở xã hội”. 

Về quy định đối với cơ sở dữ liệu thương mại sử dụng trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết, trên cơ sở tổng kết thực tiễn áp dụng quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết tại Việt Nam và kế thừa kinh nghiệm quốc tế, Nghị định 132 đã quy định chi tiết: “Cơ sở dữ liệu thương mại là thông tin, số liệu tài chính, kinh tế được các tổ chức kinh doanh dữ liệu thu thập, tập hợp, chuẩn hoá, lưu trữ, cập nhật, cung cấp bằng các phần mềm hỗ trợ truy cập, quản lý với các công cụ, ứng dụng được lập trình sẵn, hỗ trợ tiện ích cho người sử dụng có thể tìm kiếm, truy cập và sử dụng dữ liệu tài chính, kinh tế của các DN trong và ngoài Việt Nam theo ngành nghề sản xuất kinh doanh, theo khu vực địa lý, hoặc các tiêu chí tìm kiếm theo yêu cầu khác phục vụ mục đích so sánh, xác định đối tượng tương đồng trong kê khai và quản lý giá giao dịch liên kết”. Đồng thời, bổ sung quy định cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế bao gồm cả cơ sở dữ liệu và thông tin trao đổi với các cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài, chứ không chỉ là các thông tin, dữ liệu do cơ quan thuế thu thập, xây dựng, quản lý như tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP. 

Ngoài ra, quy định đối với hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và quy định về trao đổi thông tin đối với báo cáo lợi nhuận liên quốc gia cũng được sửa đổi bổ sung, nhằm tiệm cận với những thông lệ quốc tế. Bởi hiện nay, việc nộp báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của các công ty mẹ tối cao đã được các nước thành viên BEPS thống nhất áp dụng trong chính sách quản lý và hướng tới cơ chế trao đổi thông tin tự động trong giai đoạn 2019-2020. Vì vậy, Nghị định 132/2020/NĐ-CP đã quy định chi tiết các trường hợp người nộp thuế tại Việt Nam có công ty mẹ tối cao tại nước ngoài phải có nghĩa vụ lập báo cáo lợi nhuận liên quốc gia nộp cho cơ quan thuế tại Khoản 5 Điều 18. Nghị định 132 cũng quy định chi tiết về nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý, kiểm tra, thanh tra thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết. 

H. Huệ

http://tapchithue.com.vn

Joomla Templates - by Joomlage.com