Video Clip

Liên Kết

Liên hệ

180/1E Lạc Long Quân - Phường 10 - Quận 11 – TP.HCM
Hotline: 0903.819.020


Quảng cáo

Thứ ba, 27 Tháng 10 2020

Chính Sách Hỗ Trợ Về Thuế Cho Doanh Nghiệp Trong Mùa Dịch Covid-2020

Viết bởi : 
Chuyên mục : Nghiên cứu tình huống
Lượt xem : 80

1. Gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất :

Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành kinh tế sau: …

. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

4. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ…

5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

Điều 3. Thời gian gia hạn

1. Thời gian gia hạn là 05 tháng đối với Số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020 ( kê khai thuế theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020 (kê khai thuế  theo quý).

2. Thời gian gia hạn là 05 tháng, đối với số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế TNDN tạm nộp quý 1, quý 2 của năm 2020.

3. Thời gian gia hạn là 05 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2020 ,đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.


 

2. Giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước, trong năm 2020

Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/6/2020

Điều 1.  Mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước được thực hiện như sau:

- Từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31. 12.2020:

- Mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định hiện hành.


 

3. Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp năm 2020, cho DN đang thuê đất của NN, gặp khó khăn phài ngừng SXKD từ 15 ngày trở lên vì dịch Covid.

Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm, phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Điều 3. Mức giảm tiền thuê đất

Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với người thuê đất trên


 

4. Giảm 30% thuế TNDN của DN có doanh thu năm 2020 dưới 200 tỷ

Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020

Điều 2.

1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

2. Tổng doanh thu năm 2020 bao gồm: toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định.


 

5. Các khoản đóng góp, ủng hộ cho hoạt động chống Covid được coi là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

(Nghị quyết số 149 của CP ngày 10/10/2020)


 

6. Về kiểm tra- thanh tra thuế năm 2020:

6.1 Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho SXKD trong bối cảnh đại dịch covid:

(1) Cắt giảm, hạn chế các cuộc thanh tra, kiểm tra trong năm 2020, không thanh tra ngoài kế hoạch và

(2) Chuyển từ phương pháp tiền kiểm sang hậu kiểm

(3) Không hình sự hóa quan hệ kinh tế

(4) Cho phép các khoản đóng góp, ủng hộ trong các hoạt động chống dịch Covid-19 là khoản chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

6.2. Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng CP về tháo gở khó khăn cho SXKD trong đại dịch Covid-1:

…Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế, cơ quan hải quan xem xét không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm

6.3. Quyết định số 1215/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế,  ký ngày 3/9/2020 (theo Khoản 4, Điều 1)

Cơ quan thuế thực hiện lựa chọn trong từng trường hợp như sau:

(1) Trường hợp người nộp thuế thuộc ngành nghề, lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, dịch bệnh theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền:

* Mức độ rủi ro thấp về thuế thì huỹ kiểm tra;

* Mức độ rủi ro vừa thì điều chỉnh thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế

* Mức độ rủi ro cao về thuế thì thực hiện kiểm tra và giám sát trọng điểm tại trụ sở cơ quan thuế.

(2) Trường hợp người nộp thuế có mức tăng trưởng doanh thu của hàng hóa dịch vụ bán ra các tháng, quý gần nhất trong năm với cùng kỳ năm trước bị giảm sâu thì cơ quan thuế xem xét, chuyển sang thực hiện kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế.

(3) Trường hợp người nộp thuế không chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, dịch bệnh, nhưng có kiến nghị không thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, nếu có: mức độ rủi ro thấp và doanh nghiệp bị giảm mức tăng trưởng, thì cơ quan thuế xem xét chuyển sang thực hiện kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế.


 

7. Rủi ro Quyết toán thuế 2020:

7.1. Rủi ro chi phí phát sinh không được trừ trong thời gian DN tạm ngưng kinh doanh

Theo Luật Thuế TNDN hiện hành, các chi phí phát sinh mà không tương ứng với doanh thu sẽ không được giảm trừ khi tính thuế TNDN.

Nghĩa là, trong thời gian tạm ngưng kinh doanh, các chi phí phát sinh như: trả tiền thuê mặt bằng, trả lãi vay ngân hàng, trợ cấp lương cho nhân viên, chi phí khấu hao tài sản cố định…đều không được tính trừ vào chi phí hợp lệ để tính thuế TNDN.

7.2. Rủi ro chủ doanh nghiệp và người lao động bị mắc “kẹt” ở nước ngoài.

Do các nước đóng cửa biên giới, rất nhiều chủ doanh nghiệp hoặc nhân viên bị kẹt ở nước ngoài và phải làm việc từ xa. Việc này có thể dẫn đến các hệ lụy.

Thứ nhất, cá nhân kẹt ở nước ngoài, với thời gian sáu tháng trở lên, sẽ trở thành đối tượng cư trú thuế của nước đó. Lúc này cá nhân đó sẽ bị đánh thuế trên toàn bộ thu nhập phát sinh, không phân biệt là phát sinh ở nước nào. Trong khi đó, cơ quan thuế Việt Nam có thể tiếp tục đánh thuế cá nhân này vì họ vẫn là đối tượng chịu thuế theo luật thuế Việt Nam. Như vậy trường hợp đánh thuế trùng sẽ xảy ra.

CÔNG TY CP TƯ VẤN THUẾ SÀI GÒN (TỔNG HỢP)

Joomla Templates - by Joomlage.com