Video Clip

Liên Kết

Liên hệ

180/1E Lạc Long Quân - Phường 10 - Quận 11 – TP.HCM
Hotline: 0903.819.020


Quảng cáo

ĐĂNG KÝ TỰ NGUYỆN  ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ GTGT NĂM 2016 _ DN CÓ DOANH THU ( 2015 ) DƯỚI 1 TỶ ĐỒNG

Ngày 10.11.2015

THUẾ VÀ HÀNG HOÁ BỊ TỔN THẤT-HƯ HỎNG

Ngày 03 tháng 11 năm 2015

Bổ sung, sửa đổi ngày 09/05/2017

Cập nhật mới ngày 27/02/2018 tại đây

HÀNG HOÁ UỶ THÁC XUẤT KHẨU_chế độ HOÁ ĐƠN VÀ THUẾ

I. Thế nào là  “CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI”?

Khái niệm hàng hóa xuất, nhập khẩu tại chỗ

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

*Trích: Thông tư số 18/VBHN-BTC ngày 19/6/2015 về hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật QLT…

 

Gợi ý cách lập quy chế tài chính doanh nghiệp

Các khoản chi cho người lao động được tính vào chi phí được trừkhi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

(Thông tư 96/2015 ngày 22/6/2015 về thuế TNDN, áp dụng từ năm 2015)

Joomla Templates - by Joomlage.com