Video Clip

Liên Kết

Liên hệ

180/1E Lạc Long Quân - Phường 10 - Quận 11 – TP.HCM
Hotline: 0903.819.020


Quảng cáo

Thứ ba, 04 Tháng 1 2022

DN nằm ngoài Khu chế xuất(KCX) cung cấp hàng hóa cho DN nằm trong KCX thì có được áp dụng mức thuế suất GTGT 0% hay không?

Viết bởi : 
Chuyên mục : Hỏi đáp
Lượt xem : 538

HỎI

Cty A , ngành nghề kinh doanh chính: truyền tải , phân phối điện (Mã ngành: 3512), không nằm trong KCX.  Cty A là chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời, công suất 576 kWp , áp mái trên trụ sở văn phòng cty B (Cty B nằm trong KCX).

Doanh thu của hoạt động bán điện ( Cty A) “hệ thống điện mặt trời, nằm trong KCX”, thì có được áp dụng thuế suất GTGT 0% hay không ?

 

ĐÁP

1. Mức thuế suất GTGT 0% chỉ áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu hay được xem như xuất khẩu.

Điều 9, Thông tư 14/VBHN-BTC ngày 9/5/2018 về thuế GTGT, qui định: “Thuế suất thuế GTGT 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu…”

“Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vu được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; được bán, cung ứng cho tổ chức trong khu phi thuế quan; …

Như vậy, Thông tư thuế GTGT không qui định rõ, trường hợp hàng hóa bán cho tổ chức trong khu chế xuất, thì được áp dụng thuế suất GTGT 0%.

2.Tuy nhiên, theo qui định pháp luật về Khu chế xuất thì Khu chế xuất được áp dụng qui định đối với Khu phi thuế quan.

Cụ thề: Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018, qui định về quản lý khu công nghiệp-khu kinh tế, tại Điều 2, khoản 1 như sau:   “Khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”

Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 107/2016/QH 13, tại Điều 4:

“… quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.”.

Như vậy, chúng ta có thể suy luận để đi đến kết luận là: hàng hóa bán cho tổ chức trong khu chế xuất cũng được áp dụng qui định hàng hóa bán cho tổ chức trong khu phi thuế quan.

Và như thế, đương nhiên hàng hóa mà DN A bán cho DN B nằm trong khu chế xuất, được áp dụng mức thuế suất GTGT 0% (theo Điều 9, Thông tư thuế GTGT hợp nhất số 14/VBHN ngày 9/5/2018 dẫn trên)

Ngày 30 tháng 12 năm 2021

Nguyễn Thái Sơn

Công ty CP Tư vấn Thuế Sài Gòn

Joomla Templates - by Joomlage.com