Video Clip

Liên Kết

Liên hệ

180/1E Lạc Long Quân - Phường 10 - Quận 11 – TP.HCM
Hotline: 0903.819.020


Quảng cáo

Thứ năm, 07 Tháng 10 2021

Thuế TNDN đối với khoản trợ cấp thôi việc cho NLĐ

Viết bởi : 
Chuyên mục : Hỏi đáp
Lượt xem : 590

Cục Thuế Tp.Hà Nội có Công văn 36670/CTHN-TTHT ngày 28/9/2021 trả lời vướng mắc về thuế TNDN với khoản trợ cấp thôi việc.

 

Thuế TNDN đối với khoản trợ cấp thôi việc cho NLĐ

Thuế TNDN đối với khoản trợ cấp thôi việc cho NLĐ (Ảnh minh họa)

Theo đó, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008:

+ Tại Điều 2 quy định người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

“1. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội là công dân Việt Nam giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc sau đây với người sử dụng lao động quy định tại Điều 3 Nghị định này:

...b) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;...”

+ Tại Điều 3 quy định người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội là người sử dụng lao động có sử dụng từ mười (10) người lao động trở lên tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sau đây:

“...3. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệpLuật Đầu tư.”

+ Tại Điều 41 quy định chuyển tiếp theo Khoản 6 Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội:

“1. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội không được tính để hưởng trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về cán bộ, công chức.

3. Thời gian người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội được tính để miễn trách nhiệm trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về cán bộ, công chức.

…”

+ Tại Điều 43 quy định hiệu lực thi hành:

“Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.”

- Căn cứ Điểm 2.12 Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“2.12. Khoản chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động không theo đúng quy định hiện hành.”

Từ các quy định nêu trên, từ ngày 01/01/2009 Công ty có trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp được chi trả bởi Cơ quan Bảo hiểm.

Trường hợp Công ty chi trả khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động không theo đúng quy định thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Công văn 36670/CTHN-TTHT ban hành ngày 28/9/2021.

Châu Thanh

https://thuvienphapluat.vn

Joomla Templates - by Joomlage.com