Video Clip

Liên Kết

Liên hệ

180/1E Lạc Long Quân - Phường 10 - Quận 11 – TP.HCM
Hotline: 0903.819.020


Quảng cáo

HỎI

Cty A , ngành nghề kinh doanh chính: truyền tải , phân phối điện (Mã ngành: 3512), không nằm trong KCX.  Cty A là chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời, công suất 576 kWp , áp mái trên trụ sở văn phòng cty B (Cty B nằm trong KCX).

Doanh thu của hoạt động bán điện ( Cty A) “hệ thống điện mặt trời, nằm trong KCX”, thì có được áp dụng thuế suất GTGT 0% hay không ?

Điều 1, Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021

1.Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với:

- doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng

- và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019 (không áp dụng tiêu chí nầy đối với DN mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, năm 2021.)

2. Cách xác định doanh thu tính thuế TNDN:

a) Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo năm dương lịch,

b) Doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ và từ hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng

c) Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì doanh thu của kỳ tính thuế đó được xác định bằng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế chia (:) cho số tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế nhân (x) với 12 tháng.

d) Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thể hiện trên báo cáo tài chính tổng hợp năm.

3. Cách xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm:

Số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm của kỳ tính thuế năm 2021 được tính trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp,

4. Cách kê khai giảm thuế

a) Căn cứ doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019 và dự kiến doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021, doanh nghiệp tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý.

b) Khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021, DN xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp chính thức được giảm để kê khai theo mẫu tờ khai quyết toán thuế và Phụ lục (mẫu biểu đính kèm dưới đây). Việc xử lý số thuế nộp thiếu hoặc nộp thừa của số thuế tạm nộp các quý so với số thuế phải nộp theo quyết toán năm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

c) Nếu cơ quan có thẩm quyền phát hiện doanh nghiệp không thuộc đối tượng được giảm thuế theo quy định của Nghị định này hoặc số thuế phải nộp của kỳ tính thuế năm 2021 lớn hơn số thuế doanh nghiệp đã kê khai, thì doanh nghiệp phải nộp đủ số tiền thuế thiếu so với số phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định tại Nghị định này (nếu có), bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế tính trên số tiền thuế thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Mẫu tờ khai

Cục Thuế Tp.Hà Nội có Công văn 36670/CTHN-TTHT ngày 28/9/2021 trả lời vướng mắc về thuế TNDN với khoản trợ cấp thôi việc.

I. VẤN ĐỀ

Trường hợp Công ty vay của ngân hàng thương mại với tỷ lệ trên 25% vốn chủ sở hữu và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn được xác định là các bên có quan hệ liên kết. Khi đó giao dịch phát sinh giữa 02 bên là giao dịch liên kết.

Xin hỏi: Qui định nầy ảnh hưởng gì đến doanh nghiệp? DN cần được cảnh báo rủi ro gì?

Cty A , ngành nghề kinh doanh chính: truyền tải , phân phối điện (Mã ngành: 3512), không nằm trong KCX.  Cty A là chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời, công suất 2808 kWp , áp mái trên trụ sở văn phòng cty B (Cty B nằm trong KCX).

Từ ngày 3/5/2021, các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành. Trong đó, một trong những nội dung đáng chú ý là phương thức xử lý sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch thuế điện tử được quy định rõ tại Điều 9 Thông tư số 19/2021/TT-BTC.

(TCT online) - Theo Cục Thuế TP HCM, Luật quản lý thuế hiện nay đã quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế (QTT). Theo đó, đối với trường hợp cá nhân phải thực hiện QTT TNCN là: có số thuế phải nộp thêm (trừ trường hợp số thuế nộp thêm từ 50.000đ trở xuống); có số thuế nộp thừa; và có đề nghị hoàn thuế.

(Công văn hướng dẫn của Tổng cục thuế số 5032/TCT-CS, ngày 26/11/2020)

Ngày 9 tháng 11 năm 2020

I. VẤN ĐỀ:

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, công ty chúng tôi đang gặp khó khăn lớn về thị trường, dẫn đến không thể bố trí đủ việc làm cho nhân viên; bắt buộc phải thực hiện việc sắp xếp lại lực lượng lao động để có thể tồn tại.

Xin hỏi: chúng tôi phải thực hiện chế độ lao động-tiền lương như thế nào để được chấp nhận là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN của doanh nghiệp?

Trang 1 / 7
Joomla Templates - by Joomlage.com